BANDIT

BANDIT

Kundreferenser

Kundreferenser

Det är många som upptäckt BANDITS effektivitet.

BANDIT används 24/7 för att skydda personer och värdesaker runt om i olika typer av företag och lokaler. Finansinstitutioner, pengar hantering, guld och smycken, konsumentaffärer, lagerlokaler, så väl offentliga utrymmen som privata är alla exempel på var BANDIT är applicerbar. Här är ett urval av företag som använder sig av BANDIT dimgeneratorer.